Educassa esittelimme ratkaisuja uusiin oppimisympäristöihin.